زیبا شناخت

24تیر
سومین شماره فصلنامه زیباشناخت منتشر شد
به همت بنیاد رودکی

سومین شماره فصلنامه زیباشناخت منتشر شد

سومین شماره از دوره جدید فصلنامه مطالعاتی و پژوهشی زیبا شناخت به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی منتشر شد.