زکی شمس

۱۹اسفند
«با تو همه چی خوبه» موزیک ویدیو شد

«با تو همه چی خوبه» موزیک ویدیو شد

در روزهای سخت کرونایی با هدف تلطیف اذهان عمومی تک آهنگ «با تو همه چی خوبه» با صدای زکی شمس در قالب موزیک ویدیو منتشر شد.