زکریا-یوسفی-به-فستیوال-مسپو-می‌رود

۲۱شهریور
اواخر شهریورماه امسال

اواخر شهریورماه امسال

زکریا یوسفی (نوازنده سازهای کوبه‌ای) اواخر شهریورماه امسال در فستیوال «مسپو» که جشنواره‌ای در ستایش صلح است، روی صحنه خواهد رفت.