زهی باده

۰۷اسفند
«تار و تاریخ» به «زهی باده» رسید
اثری از میدیا فرج‌نژاد

«تار و تاریخ» به «زهی باده» رسید

پروژه «تار و تاریخ» که به همت میدیا فرج‌نژاد شکل گرفته است، در تازه‌ترین گام خود، تابلو موزیکال «زهی باده» را برای روایت باغ جهان نما ارائه کرد.