زنگار

۲۰تیر
ویژه فصل زمستان ۹۵ و بهار ۹۶

ویژه فصل زمستان ۹۵ و بهار ۹۶

تازه‌ترین شماره فصلنامه تحلیلی و نقد موسیقی «زنگار» ویژه فصل زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ در یک مجلد منتشر شد.
+شماره ۴ و ۵ فصلنامه موسیقی زنگار به صاحب‌ امتیازی کاوه پیمان و سردبیری آرش اسماعیلی همراه با مشاوره بابک خضرایی و آروین صداقت‌کیش منتشر شده است