زنده یاد احمدعلی راغب

۲۰آذر
خاطرات زنده یاد احمدعلی راغب؛ از آموزش به شاهزاده پهلوی تا اولین دیدار با رهبر انقلاب
بازنشر گفتگویی با استاد فقید موسیقی؛

خاطرات زنده یاد احمدعلی راغب؛ از آموزش به شاهزاده پهلوی تا اولین دیدار با رهبر انقلاب

احمدعلی راغب در حالی روزگذشته دارفانی را وداع گفت که خاطرات و ناگفته‌های بسیاری از تحولات هنری و فرهنگی ایران از سال‌های پیش از انقلاب تا همین امروز در سینه داشت.