زنده‌یاد عبدالوهاب شهیدی

۲۳اردیبهشت
وزیر ارشاد با خانواده زنده‌یاد عبدالوهاب شهیدی دیدار کرد
هنرمندی دغدغه‌مند نسبت به مسائل جامعه

وزیر ارشاد با خانواده زنده‌یاد عبدالوهاب شهیدی دیدار کرد

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانواده داغدار زنده‌یاد عبدالوهاب شهیدی دیدار کرد.