زلزله استان بوشهر

۲۱فروردین
محسن شریفیان در گفتگو با موسیقی ایرانیان عنوان کرد: کمک های انسان دوستانه ی خود را دریغ ننمایند

محسن شریفیان در گفتگو با موسیقی ایرانیان عنوان کرد: کمک های انسان دوستانه ی خود را دریغ ننمایند

سرپرست گروه لیان ضمن ابراز همدردی با هم استانی های خود در زلزله دیروز شهرستان دشتی، در گفتگو با خبرنگار موسیقی ایرانیان گفت:« گروه لیان کمک نقدی خود را برای زلزله زدگان مهیا نموده و از عموم هموطنان و خصوصا هنرمندان جامعه ی ایران درخواست کرد تا نسبت به این مهم کمک های انسان دوستانه ی خود را دریغ ننمایند.»