زردشت اخوان‌ثالث

۰۳آبان

یادکرد آلبوم قاصدک

همیشه شنیدن شعر با صدای شاعر، لطف دیگری دارد. خصوصا اگر صدای مهدی اخوان‌ثالث باشد که کمیاب و دوست‌داشتنی است