زادروز ناهید دایی جواد

۲۹اردیبهشت
به بهانهء زادروز بانوی آواز ایرانی

به بهانهء زادروز بانوی آواز ایرانی

hot-topic-logo«ناهید دایی جواد»، خوانندهء پیشکسوت «گلها» دورهء درمان ۸ ماههء خود را پشت سر گذاشته و به انتظار نتیجهء معالجات می باشد، این در حالی ست که ایشان همچنان به تدریس آواز در اصفهان مشغول است.

+سایت «موسیقی ایرانیان» ضمن تبریک زادروز این هنرمند پیشکسوت، برای ایشان آرزوی سلامتی دارد، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد…