رییس مجلس

04اسفند
دو صنف موسیقایی به رییس مجلس نامه دادند
در اعتراض به حذف معافیت مالیاتی

دو صنف موسیقایی به رییس مجلس نامه دادند

مدیرعامل خانه موسیقی و مدیرعامل مجمع صنفی ناشران موسیقی ایران با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رییس مجلس شورای اسلامی خواهان عدم تصویب «حذف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگ و هنر» شدند.