ریچارد بونا

۲۳اردیبهشت
نوازنده مطرح کامرونی از برگزاری کنسرت در ایران خبر داد

نوازنده مطرح کامرونی از برگزاری کنسرت در ایران خبر داد

ریچارد بونا آهنگساز و نوازنده گیتار باس و نامزد جایزه گرمی، از برگزاری یک کنسرت در ایران خبر داده است.