ریشه های کهن، برگ های نو

۳۱اردیبهشت
عکسهای موسیقی ایرانیان از این کنسرت

عکسهای موسیقی ایرانیان از این کنسرت

پروژه موسیقایی «ریشه های کهن، برگ های نو» با پیام صلح جهانی در شهرهایی از عراق برگزار شد. در این کنسرت فیوژن موسیقیدان هایی از کشورهای ایران، آذربایجان، آمریکا، هلند و کردستان عراق کنار هم قرار گرفته و موسیقی خود را به اشتراک گذاشتند. در ادامه عکسهایی از این کنسرت ها را در سایت موسیقی ایرانیان مشاهده نمایید.