ریحانه جباری

۳۰مهر
«وجدان آگاه و بیدار جامعه امروز گذشت را از شما انتظار می‌کشد»

«وجدان آگاه و بیدار جامعه امروز گذشت را از شما انتظار می‌کشد»

hot-topic-logo«محمدرضا شجریان» استاد بنام موسیقی ایران در نامه‌ ای سرگشاده‌ که رونوشتی از آن در اختیار «موسیقی ایرانیان» قرار گرفته است، از اولیای‌دم محترم مرحوم سربندی پزشک جراحی که توسط «ریحانه جباری» به قتل رسیده است، خواستار عفو و بخشش و صرف نظر از مجازات شد.
+شجریان: هیچ عاطفه‌ی پاک انسانى خون را با خون نمی‌شوید