رویکرد خلاق رجیو امیلیا

۰۶آذر
دوره مربیگری آموزش هنر در فرهنگستان هنر برگزار می شود
با هدف تربیت نسلی خلاق در حوزه هنر از دوران کودکی

دوره مربیگری آموزش هنر در فرهنگستان هنر برگزار می شود

مدیریت تحقیقات توسعه‌ای در آموزش هنر معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر دوره «مربیگری آموزش هنر با رویکرد خلاق رجیو امیلیا» را برگزار می‌کند.