رویدادهای هنری هفته المپیک

۰۷تیر
برگزاری رویدادهای هنری هفته المپیک با مشارکت بنیاد رودکی
5 الی 10 تیر ماه

برگزاری رویدادهای هنری هفته المپیک با مشارکت بنیاد رودکی

ویژه‌ برنامه‌های هفته المپیک مشتمل بر محورهای هنری و در بخش‌های مختلف با مشارکت بنیاد رودکی برگزار می شود.