رویا راعی

۰۵بهمن
به سرپرستی و خوانندگی رویا راعی

به سرپرستی و خوانندگی رویا راعی

گروه موسیقی «حدیث رویا» به سرپرستی و خوانندگی رویا راعی جمعه ششم بهمن کنسرتی را ویژه بانوان در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌برد.