روه استارتآپی بیژن نوروز

۱۳دی
استفاده از هوش مصنوعی در موسیقی کاربردی می شود
بیژن نوروز توضیح داد

استفاده از هوش مصنوعی در موسیقی کاربردی می شود

گروه استارتاپی بیژن نوروز استفاده از هوش مصنوعی در موسیقی را در دستور کار خود قرار دادند تا با این فناوری گامی در جهت رفع چالش‌ها و پیچیدگی‌های این فناوری در توسعه موسیقی علمی بردارند.