رونمایی کتاب فرهاد فخرالدینی

۱۴اسفند
هیچ پیشوندی لایق نام «فرهاد فخرالدینی» نیست

هیچ پیشوندی لایق نام «فرهاد فخرالدینی» نیست

«ببخشید استاد! به نظر من هیچ واژه‌ای لایق پیشوند اسم شما نیست. اجازه بدهید من نامتان را بگویم.» این را حسین علیزاده خطاب به فرهاد فخرالدینی در مراسم رونمایی از کتابش گفت.