روزنامه آتیه نو

۲۸خرداد
بازخوانی جایگاه موسیقی اجتماعی در تاریخ ایران با فرهود صفرزاده
درویش‎‌خان پیشرو کنسرت‌های خیریه در ایران بود

بازخوانی جایگاه موسیقی اجتماعی در تاریخ ایران با فرهود صفرزاده

با او که تاریخ موسیقی ایران به‌ویژه از دوران قاجار به بعد را زیر و رو کرده، گفت‌وگویی درباره وجهه اجتماعی هنر موسیقی در تاریخ ایران داشته ایم. البته با تمرکز بر اینکه چه هنرمندانی در موسیقی ایران توانستند به چهره‌های مردمی یا اجتماعی تبدیل شوند.