روزتا ثارپ

۰۴تیر
١٠٠سالگی خواهر روزتا ثارپ

١٠٠سالگی خواهر روزتا ثارپ

علی رضا عشقی: شاید باورش سخت باشد که در تاریخ نسبتا مردانه موسیقی راک با ستاره‌هایی با موهای بلند و گیتارهای الکتریکی پر از نعره و جیغ، اولین خواننده‌ای که گیتار الکتریک به دست گرفت و میان آوازش به نواختن سولوهای طولانی می‌پرداخت، آن هم در زمانی که موسیقی بلوز، موسیقی اهریمنی پنداشته می‌شد، دختر […]