روایت کیوان ساکت از زنده‌یاد فرهنگ شریف

۲۰شهریور
یادی از سمبل نوازندگی تار در ایران

یادی از سمبل نوازندگی تار در ایران

کیوان ساکت معتقد است که زنده‌یاد فرهنگ شریف، هنرمندی برجسته بود که توانست به سمبل نوازندگی تار در کشور تبدیل شود.