رضا علی‌آبادی

01آذر
۹۰ نوازندۀ تنبور در تالار وحدت می‌نوازند
به سرپرستی رضا علی‌آبادی

۹۰ نوازندۀ تنبور در تالار وحدت می‌نوازند

گروه بزرگ جامی به سرپرستی رضا علی‌آبادی با همراهی ۹۰ نوازندۀ تنبور در تالار وحدت چهار قطعه را ضبط و به‌زودی منتشر خواهد کرد.