رضا حسینی بقانام

۰۲شهریور
رضا حسینی بقانام، نوازنده جوان تبریزی نشان درجه‌ یک هنری گرفت

رضا حسینی بقانام، نوازنده جوان تبریزی نشان درجه‌ یک هنری گرفت

نوازنده‌ی جوان تبریزی، نشان درجه‌ی یک هنری را از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.