رسانه ملی،مقام معظم رهبری،صداوسیما،رهبر معظم انقلاب

۰۵اردیبهشت

دستور رئیس صداوسیما برای تجدید نظر در حضور اسپانسرهای رسانه ملی

دستور رئیس صداوسیما برای تجدید نظر در حضور اسپانسرهای رسانه ملی