رامین مهشیدفر

۲۴فروردین
نوجوان ایرانی در بخش پیانو مقام نخست را کسب کرد

نوجوان ایرانی در بخش پیانو مقام نخست را کسب کرد

صدرا مهشیدفر نوجوان ایرانی در بخش پیانو هشتمین دوره مسابقات موسیقی کلاسیک کشورهای اسلامی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان موفق به کسب مقام نخست شد.