رامتین نظری‌جو

۱۰بهمن
با کوشش مینا افتاده و تنظیم رامتین نظری‌جو

با کوشش مینا افتاده و تنظیم رامتین نظری‌جو

«هفت پیکر و رنگ‌های سنتی» که توسط استاد «فرامرز پایور» ساخته و برای ارکستر تنظیم شده، به کوشش «مینا افتاده» منتشر شد. تنظیم این اثر برای سنتور را «رامتین نظری‌جو» انجام داده است. «رامتین نظری‌جو» درباره‌ی این اثر نوشته است: «مجموعه پیش رو شامل سه بخش جداگانه است. «رِنگ های هفت پیکر» که شامل قطعات هفت […]