رادیو،تلویزیون،ایران،موسیقی،منوچهر آذری،علیرضا جاویدنیا،80 سالگی رادیو

۰۵اردیبهشت

جای خالی‌ پیشکسوتان در ۸۰ سالگی رادیو/ مخاطبان رادیو همیشه سرجایشان بودند

جای خالی‌ پیشکسوتان در ۸۰ سالگی رادیو/ مخاطبان رادیو همیشه سرجایشان بودند