رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

15آبان
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران چهار آلبوم موسیقی منتشر می‌کند
تا پایان پاییز

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران چهار آلبوم موسیقی منتشر می‌کند

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از انتشار چهار آلبوم موسیقی تا پایان فصل پاییز در معاونت هنری این سازمان خبر داد.