رئیس دفتر موسیقی ارشاد

۰۹دی
در صورتی که خواننده رپی استانداردهای موسیقی را رعایت کند:

در صورتی که خواننده رپی استانداردهای موسیقی را رعایت کند:

من در حوزه اتنوموزیکولوژی در دانشگاه تحصیل کردم و هشت واحد موسیقی پاپ پاس کردم که موسیقی رپ را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر خواننده رپی استانداردهای موسیقی را رعایت کند حاضرم برای او آهنگ بسازم. پیروز ارجمند، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. یادآوری این گزاره به هر صاحب فنی تاکید […]