دیوید پیکر،درگذشت،جیمز باند،بیتلز

۰۲اردیبهشت

«دیوید پیکِر» رئیس «یونایتد آرتیست» درگذشت

«دیوید پیکِر» رئیس «یونایتد آرتیست» درگذشت