دکتر علی بیرجندی‌نژاد

۱۸مهر
بهتر است شهروندان از طریق فضای مجازی به مرحوم شجریان ابراز ارادت کنند
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد:

بهتر است شهروندان از طریق فضای مجازی به مرحوم شجریان ابراز ارادت کنند

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد بیان کرد: توصیه اکید این است که افراد در مراسم تشییع پیکر و تجمع‌هایی از این قبیل شرکت نکنند؛ منتهی رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله ایمن را برای همه تجمع‌های اجباری توصیه می‌کنیم اما برای این مورد توصیه ما این است که همه سعی کنند از طریق فضای مجازی و ابزارهای غیرحضوری مراسم را دنبال کنند و ابزار ارادت داشته باشند.