دو گروه کُر از ایران و کرواسی

۰۲مرداد
اجرای مشترک قطعه «بابا یِتو» توسط دو گروه کُر از ایران و کرواسی

اجرای مشترک قطعه «بابا یِتو» توسط دو گروه کُر از ایران و کرواسی

دو گروه کُر از کرواسی و ایران با هدف امید بخشی به مردم جهان و یادآوری زنده بودن ارزش‌های مشترک انسانی، یک موسیقی روح بخش مشترک را در سطح بین المللی اجرا کردند.