دومین جشنواره‌ دانشجویی صبا با اجرای «حکیم‌اوا»‌ برگزار می‌شود

۰۳آذر
اعلام برنامه‌های دومین جشنواره موسیقی «صبا»

اعلام برنامه‌های دومین جشنواره موسیقی «صبا»

برنامه اجراهای دومین جشنواره دانشجویی «صبا» به دبیری پوریا رمضان‌زاده که از دیروز شنبه دوم آذرماه آغاز شده به صورت مشروح اعلام شد.