دوبیتی‌خوانی

۲۸مهر
مرآتی: نقطه به نقطۀ ایران موسیقی‌های متنوعی دارد

مرآتی: نقطه به نقطۀ ایران موسیقی‌های متنوعی دارد

عضو شورای علمی سیزدهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران دربارۀ تنوع دوبیتی‌خوانی در کشور و نام‌های مختلف آن در بین اقوام ایرانی گفت.