دف و دُم‌دُم

۱۹شهریور
آیین رونمایی از نسل نوین دو ساز ایرانی «دف و دُم‌دُم» برگزار شد

آیین رونمایی از نسل نوین دو ساز ایرانی «دف و دُم‌دُم» برگزار شد

بیژن کامکار در آیین رونمایی از نسل نوینِ دف و دُم‌دُم گفت: «عاقبت به خِیرترین نوازنده ایران منم؛ چون روزی که دف را به دست گرفتم، گفتم به امید روزی می‌زنم که صدها نفر دف به دست بگیرند و امروز نه صدها نفر که هزارها نفر دف به دستند.»
+همایون نصیری: بدون شک من انسان بسیار بسیار خوشبختی هستم که توانسته‌ام در این سن و سال به آرزویم برسم و با استاد بزرگی مثل بیژن کامکار همنشین شوم