دف نوازان کژال

۲۰آذر
«دف نوازان کژال» به برج آزادی می‌آیند

«دف نوازان کژال» به برج آزادی می‌آیند

کنسرت گروه موسیقی «دف نوازان کژال» به سرپرستی دانیال فاضلی ۲۲ آذر در سالن اصلی برج آزادی برگزار می شود.