درگذشت ناصر شفائی

۰۸خرداد
مدیرکل دفتر موسیقی درگذشت ناصر شفائی را تسلیت گفت
در قالب یک پیام

مدیرکل دفتر موسیقی درگذشت ناصر شفائی را تسلیت گفت

مدیرکل دفتر موسیقی پیام تسلیتی را برای درگذشت یکی از مدرسان تازه درگذشته موسیقی منتشر کرده است.