درگذشتگان موسیقی نواحی

۱۹آبان
نگاهی به درگذشتگان موسیقی نواحی در سال ۹۹
ناقوسی که با مرگ هر هنرمند صدا می‌کند!

نگاهی به درگذشتگان موسیقی نواحی در سال ۹۹

درباره وضعیت نابه سامان معیشتی هنرمندان نواحی بارها در رسانه ها صحبت شده است. وضعیتی نگران کننده که گاه با وعده‌ای از طرف مسئولان، امید به بهبود آن می رود ولی….