دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

۲۴خرداد
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو: روی فرش ایرانی راه بروی، موسیقی غربی گوش نمی کنی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو: روی فرش ایرانی راه بروی، موسیقی غربی گوش نمی کنی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو معتقد است که کسی که روی فرش‌های ایرانی می‌نشیند و راه می‌رود، ناخودآگاه میل به شنیدن سنتور و موسیقی اصیل ایرانی دارد و دیگر میل به گوش‌کردن موسیقی جاز و پاپ غربی نخواهد داشت.