دایه دایه وقت جنگه

14بهمن
ترانه «دایه دایه وقت جنگه» در فهرست میراث ناملموس ثبت شد
بهروز وجدانی خبر داد؛

ترانه «دایه دایه وقت جنگه» در فهرست میراث ناملموس ثبت شد

عضو هیأت کارشناسی شورای ملی ثبت آثار میراث فرهنگی ناملموس، از ثبت پرونده ترانه لری «دایه دایه وقت جنگه» در فهرست میراث ناملموس خبر داد.