دایره‌المعارف موسیقی ایران

۲۷مرداد
دایره‌المعارف موسیقی ایران تدوین شد/ طبقه‌بندی چند هزار فایل

دایره‌المعارف موسیقی ایران تدوین شد/ طبقه‌بندی چند هزار فایل

یک پژوهشگر از تدوین و گردآوری «دایره المعارف موسیقی ایران» در قالب بیش از ۵۸ هزار فایل الکترونیکی با مشخصات مختلف خبر داد.