داوود گنجه‌ای

۰۲اسفند
تازه‌ترین خبر درباره سلامتی استاد شجریان از زبان داوود گنجه‌ای

تازه‌ترین خبر درباره سلامتی استاد شجریان از زبان داوود گنجه‌ای

داوود گنجه‌ای که همراه با عده‌ای از اعضای هیات مدیره خانه موسیقی به عیادت محمدرضا شجریان در بیمارستان رفته بود، از وضعیت سلامتی محمدرضا شجریان خبر داد.