خسرو شكيبايي

۲۰اسفند

توسط موسسه فرهنگی- هنری آوای‌خورشید

مجموعه حکایات بوستان سعدی با موسیقی کارن همایونفر و صدای خسرو شکیبایی و قصه‌های بهرنگی با موسیقی حسین علیزده سال آینده توسط موسسه فرهنگی – هنری آوای خورشید منتشر می شود.