خداداد شکّل زهی‌نسب

۰۱آبان
هیچ کسی در ارشاد به دادم نرسید

هیچ کسی در ارشاد به دادم نرسید

نوازنده صاحب نام ساز قیچک منطقه بلوچستان با اشاره به مشکلات پرشماری که این روزها گریبان گیر خانواده اش شده از بی توجهی مدیران فرهنگی استانی و کشوری انتقاد کرد. استاد خداداد شکّل زهی‌نسب از نوازندگان کم نظیر ساز قیچک بلوچستان درباره مشکلاتی که طی روزهای اخیر برای خود و خانواده اش پیش آمده است […]