خداداد شکل زهی نسب

۱۶آذر
در شهر زاهدان

در شهر زاهدان

خبرگزاری میراث فرهنگی در خبری نوشت: قیچک «خداداد شکل زهی نسب» نوازنده و شئر خوان موسیقی بلوچستان به سرقت رفت. قیچک این هنرمند در حالی به سرقت رفته که قرار بود این نوازنده با فروش آن بخشی از هزینه درمان برادرش را بپردازد. خداداد مانند دیگر همقطاران خود در بلوچستان شرایط دشواری را می گذراند […]