خانواده هنرمند تبریزی گرفتار در زندان‌های هند

15آبان
هنرمند سرشناس ایرانی گرفتار در زندان‌های هند به ایران بازگردانده شدند

هنرمند سرشناس ایرانی گرفتار در زندان‌های هند به ایران بازگردانده شدند

پس از ماه‌ها پیگیری و تلاش افراد حقیقی و حقوقی، سرانجام کمپین free_vahid_erfaneh# نتیجه داد و خانواده هنرمند تبریزی گرفتار در زندان‌های هند به ایران بازگردانده شدند.