خانه فرهاد

۰۶شهریور
تو فکر یک سقفم … یک سقف رویایی … سقفی برای ما … حتی مقوایی…