خانه بنان

15آبان
تاملی بر تخریب موجودیت فرهنگ

تاملی بر تخریب موجودیت فرهنگ

جرم جهان، طبق تئوری بیگ‌بنگ، قبل از انفجار، کمتر از یک نخود است! تعجب نکنید. نویسنده این متن، نه فیزیکدان است نه نوشته‌اش را سهوا به گروه فرهنگ و هنری مجلات ارسال کرده است؛ نویسنده می‌خواهد بر پررنگ بودن این موضوع بیفزاید: ساخته شدن؛ ساخته شدن چیزی ارزشمند برای ما انسان‌ها فراتر از عینیت ماده. ورود یا حداقل تلاش برای ورود به بعدی والاتر از آنچه هستیم..