حیران

18اردیبهشت
اجرای دف‌نوازان «حیران» در تبریز
خاطراتی که رنگ تازه می‌گیرند

اجرای دف‌نوازان «حیران» در تبریز

کنسرت گروه دف‌نوازان حیران (بیرلیک) با سرپرستی حامد علیپور در مجتمع سینمایی تبریز برگزار می‌شود.